یه جین آبجو خریده بودم گذاشته بودم تو یخچال مامان بزرگم کـــه کسی خبر دار نشه ؛ به مامان بزرگم گفتم:
 این آب میوه ها مال منه ، هر وقت میام میخوام بخورم به کسی نده...
 دو روز بعد اومدم یکی بخورم ، میبینم نیست.. میگم ننه این آب میوه ها رو چیکار کردی؟
 گفت: سفره ابوالفضل داشتم دادم مهمونا ، کلی شاد بودن موقع رفتن.... :|

/ 0 نظر / 23 بازدید