سحر دختر عموم استاد دانشگاهه، یه شب سوال میان ترم طرح کرده واسه دانشجوهاش رفته خوابیده!


 برادرزاده ی 7 ساله ش که اون شب باهاش دعواش شده بود
 رفته زیر برگه ی سوالا نوشته "سحر گوزو " :|


 دختر عموی منم که گیج، رفته برگه رو داده به مسئول امتحانات،
 اونم از این گیج تر، سوالا رو تکثیر کرده داده دست شونصد تا دانشجو!
 دیگه خودتون تصور کنید جلسه ی امتحانو ..!
 :)

/ 0 نظر / 19 بازدید