نیچه به " لوآندره سالومه " نوشت:
 "... تو چه معشوقه‌ای هستی شب ها کنار من نیستی؟..."
 لوآندره سالومه در پاسخ گفت:
 "... تو چه فیلسوفی هستی که عشقو معادل تختخواب میدونی!!

/ 0 نظر / 8 بازدید