# فاطمه_،_فاطمه_است

(( فاطمه ))

جوانمرد بودن در عین مرد نبودن                           شهرت در اوج پیدا نبودن                                          شکفتن هنگام پژمردن برخاستن در لحظه افتادن                         این ها همه                                  ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 34 بازدید